Aanvullingen en reacties op het boek Ostarbeit

Op deze webpagina publiceer ik reacties en aanvullingen op het boek Ostarbeit, zoals die bij mij binnenkomen via de Facebook-pagina Ostarbeit en langs andere wegen.

De eerste reactie is van Gerrit Vermeijden, die mij op de Facebook-pagina liet weten: "Veel mensen en instanties hebben geen begrip als ik zeg dat ik 2e generatie oorlogslachtoffer ben. Ik heb nog wel een rapport aan mijn psychiater met referte hieraan. Stel je het op prijs dit te uploaden ?" Ik antwoordde hem als volgt: "Jouw rapport uploaden vind ik een lastig dilemma Gerrit. Ik zou het alleen doen wanneer je denkt er zelf enige baat bij te hebben, bijvoorbeeld als erkenning, om lotgenoten te vinden, ter opluchting...". Waarop het volgende antwoord kwam: "Ja, ik zou het wel prettig vinden, ik heb het wel eens eerder gedeeld met een goede kennis. Ik heb toen aangegeven dat zij niet hoefde te reageren".

Gerrit stuurde mij vervolgens een tweetal PDF-bestanden die hier te vinden zijn:

PDF1 PDF2

Van Natascha Janssen ontving ik het op 22 oktober 1988 in Het Vrije Volk verschenen interview met haat moeder Tatjana. Een indrukwekkend verhaal dat hier te vinden is:

INTERVIEW