Naar welke vrijheid streeft de oppositie in Wit-Rusland?

De gebeurtenissen rond de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland van zondag 19 maart 2006 en de demonstraties erna zijn koren op de molen van de Verenigde Staten en Europa. Daar wordt gehoopt dat er een situatie gaat ontstaan zoals eerder al werd waargenomen in Georgië en Oekraïne en respectievelijk leidde tot de "Rozenrevolutie" en de "Oranje revolutie". Beide "revoluties" werden mede voorbereid door de CIA en Amerikaanse en Europese geopolitieke denktanks.

Het is al lange tijd een publiek geheim dat zoals de zaken zich ontwikkelen in de republiek Wit-Rusland niet in overeenstemming zijn met de wensen van de heersers over de huidige "Nieuwe Wereldorde". De achtereenvolgende pogingen om de legitieme regering van dit land omver te werpen door middel van 'zachte', 'fluwelen' of 'oranje' revoluties die zo succesvol bleken in andere landen van Oost-Europa en in enkele voormalige Sovjetrepublieken zijn mislukt. Onlangs waren er echter een aantal aanwijzingen die duidelijk maakten dat de imperialisten van de VS/EU/NAVO/Wereldbank/IMF aan het 'omschakelen' zijn naar hardere technieken in hun openlijke houding van interventie en politiek ten aanzien van deze zo duidelijk ONGEHOORZAME staat en haar bevolking. Het is zeer verontrustend dat deze technieken heel erg lijken op de wijze waarop in het verleden de weg werd gebaand naar militaire interventies naar andere, even weerspannige en ongehoorzame landen als Joegoslavie, Afghanistan, Irak, enzovoort.

Eerder in 2005 werd er bekendgemaakt dat op 24 augustus van dat jaar de regeringen van Polen, Litouwen, Letland en Oekraïne een praktische opheffing hadden verklaard van al hun betrekkingen met de republiek Wit-Rusland, haar regering en instellingen. Tegelijkertijd maakte de Duitse regering haar beslissing bekend om te beginnen met regelmatige radio-uitzendingen in de Witrussische taal over onderwerpen als de binnenlandse situatie in Wit-Rusland via de golflengten en met de technische middelen van de Duitse nationale radio. Het geld voor deze uitzendingen werd toegewezen door de Europese Commissie, een bedrag van miljoenen euro's van de Europese belastingbetalers.

Deze beide daden zijn schendingen van alle normen en waarden van het bestaande systeem van de Internationale Wetgeving en zijn niets anders dan een openlijke interventie in de binnenlandse aangelegenheden van een soeverein land als Wit-Rusland. Dit land heeft het zwaarst geleden in de Tweede Wereldoorlog en had de meeste slachtoffers (in relatie tot de omvang van haar grondgebied en bevolking). Dit feit, gekoppeld aan de heldhaftige strijd van de bevolking tegen de agressoren van de "Nieuwe Wereldorde" van die dagen, gaf aan Wit-Rusland het recht en het hoge morele privilege om een van de initiatiefnemers te zijn voor de oprichting van de Verenigde Naties, in de dagen dat dit nog het symbool was van de beste verwachtingen voor de mensheid op gerechtigheid, betere kansen, vooruitgang en geluk voor meer mensen over de hele wereld. Dit land had in geen geval de agressieve politieke opstelling uitgelokt die hiervoor al werd genoemd.

Het is nog verontrustender dat alle landen (behalve Oekraïne) die totnutoe dergelijke discriminerende verklaringen hebben afgelegd en zich bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van een soevereine buurstaat volwaardige leden zijn van de Europese Unie. Het geeft aan dat de EU een soortgelijk instrument is van arbitraire interventies en agressie als de VS, NAVO en financiële instellingen en investeerders. Dat zijn degenen die de EU-politiek bepalen en vormgeven. De EU nam bereidwillig deel aan de eerste "Golfoorlog" tegen Irak in 1991. Leden van de EU waren en zijn nog onder de actieve agressoren tegen Joegoslavië vanaf de jaren 90 tot en met vandaag. Troepen van EU-landen namen deel aan de aanval op Afghanistan in 2001 en zij zijn daar nog steeds.

Maar vandaag richten zij zich duidelijk op Wit-Rusland. De agressie tegen Joegoslavië, Irak, enz. begon ook met toenemende verscherping van maatregelen als isolering, embargo's, sancties. Die werden begeleid door wereldwijd buitengewoon intensieve propagandacampagnes waarin het betreffende land werd beschuldigd van 'intolerantie', 'ondemocratisch' of geregeerd door 'dictators'. Er zat niet veel variatie in de directe politieke patronen of de vormen van hersenspoeling, die beiden tot doel hadden om de politiek van interventies en agressie zonder aanleiding te rechtvaardigen .
Nu dus de beurt aan Wit-Rusland en Loekasjenko om in een nieuwe media-oorlog betrokken te worden om de Westerse landen voor te bereiden op een nieuwe aanslag op een voormalige Sovjetstaat. Met wortels die worden voorgehouden in de vorm van materialisme, het aanwakkeren van de hebzucht van de bevolking, de belofte van 'een beter bestaan", van 'democratie en vrijheid" gaat het arrogante en criminele regime van Bush en consorten, gesteund door delen van de Europese bondgenoten verder met de opbouw van de 'Nieuwe Wereldorde'. Maar dan wel een nieuwe wereldorde die zich kenmerkt door oorlog en chaos, door armoede en onderdrukking, door de allesoverheersende belangen van de grote multinationals, de olie- en gasconcerns, een nieuwe wereldorde waarin de mens als individu van geen belang is. Of hij moet toevallig Bush, Blair of Bos heten!
Is dat dan de wereld waar de bevolking van Wit-Rusland naar moet streven?

Op de foto hiernaast:

Jeugdige demonstranten in Minsk dragen een afbeelding van de Moeder Gods-ikoon en een spandoek met de tekst "Wit-Rusland voor Milinkevitsj!".