Rusland: vakbonden en partijen over Oekraïne

De bewoners van de Krim hebben zich uitgesproken, in de media horen we wat de Oekraïners er van vinden, we vernemen wat men in het oosten van Oekraïne wil. Maar wat vinden de Russen er eigenlijk van? Bij een grote demonstratie in Moskou verzamelde zich dat deel van de Russische oppositie dat tegen (het beleid van) Poetin is.

Maar ook in Rusland onderzoekt men de 'publieke opinie'. Volgens de VTsIOM, het Russisch bureau voor publieke opinie, is 73 % van de Russische bevolking tegen de bemoeienissen van Rusland in het conflict tussen de oppositie en de overheid in Oekraïne omdat dit een intern probleem van het land zelf is, zo bleek uit een onderzoek van 3 maart. Slechts 15 % van de ondervraagden sloot Russische interventie niet uit.
Een deel van de Russische bevolking heeft kritiek op de beslissing van de Federatieraad om aan president Poetin het recht op militaire interventie in Oekraïne te geven. De bekende oppositionele krant "Novaja Gazeta" (Anna Politkovskaya was tot haar dood redactrice), publiceerde op haar website een 'Petitie tegen het besluit om de militairen in Oekraïne in te zetten'.

Zie: http://www.novayagazeta.ru/letters/271.html

Het belangrijkste bezwaar is dat dit besluit werd genomen zonder een volksraadpleging en dus zonder toestemming van de Russische burgers.

De Interregionale vakbond van personeel in het onderwijs meldde op haar website dat op 2 maart de Russische bureaucratie onderwijspersoneel heeft gedwongen om deel te nemen aan demonstraties vóór militaire interventie in Oekraïne in plaatsen als Sint-Petersburg en Moskou. De vakbond schreef op haar website naar aanleiding daarvan een verklaring ( http://pedagog-prof.org/ ) waarin gemeld wordt dat het 'onwettig en cynisch' van de bureaucratie is om leraren te dwingen een dergelijke politiek te steunen.

Politieke verklaringen


Bij de Russische vakbonden zijn er verschillende standpunten over de vraag of er protest moet worden aangetekend tegen een militaire interventie waarvoor het mandaat al was gegeven door de Federatieraad (zeg maar de Russische Eerste Kamer) van de Russische Federatie. Het belangrijkste geschilpunt is dat sommige vakbonden menen dat zij geen politieke verklaringen moeten afgeven en zich moeten concentreren op de problemen die ze nu hebben in arbeidsconflicten.

Maar een aantal leden van de Interregionale vakbond 'Universiteit solidariteit' kwam met een open oproep aan de academische gemeenschap van Rusland voor ondersteuning van het begrip 'broederschap met de volkeren van Oekraïne' en bekritiseerde de inzet van militaire methoden om tot een oplossing van het conflict te komen en de Russische interventie. Dit werd ook gedaan ter ondersteuning van de petities die werden verzonden vanuit de universiteiten en door wetenschappelijke medewerkers uit Oekraïne met het verzoek om invloed op de Russische regering uit te oefenen om niet in te grijpen. De Oekraïense academici stellen dat de publieke opinie in Rusland met opzet verkeerd wordt voorgelicht.

Op 4 maart publiceerde de Confederatie van de Arbeid van Rusland (KTR) een verklaring van solidariteit met de Confederatie van Vrije Vakbonden van Oekraïne over de grote spanningen tussen beide landen ( http://kvpu.org.ua/uk/ news/6/3010/ ). In de verklaring stelt de KTR, dat haar leden al het mogelijke zullen doen om deze scherpe fase te overwinnen en te voorkomen dat er tussen de broedervolkeren een oorlog uitbreekt. Ook wordt benadrukt dat werknemers in Rusland en in Oekraïne geen enkel belang hebben in dit internationale conflict dat wordt veroorzaakt door de belangen van de financiële en industriële groepen. In de verklaring wordt gesteld : "We moeten niet toestaan dat deze krachten veroorzaken dat de werknemers uit Rusland en Oekraïne elkaar beginnen te doden in het belang van hun winsten en aspiraties en om hun illegale kapitalen te vermeerderen". De KTR sprak zich uit om nog actiever op te komen voor de vrede, democratische verworvenheden en arbeidsrecht dan zij gedurende de laatste twintig jaar al heeft gedaan.

Eigen agenda

Maar er is ook een andere tendens in de Russische publieke opinie met betrekking tot Oekraïne. Dat is toe te schrijven aan de positie van de zogenaamde 'grote patriottische krachten' die de situatie gebruiken om 'de grote Russische beschaving' te propageren. Zo organiseerde de Partij 'Het Grote Moederland' op 9 maart in Moskou een demonstratie om de politiek van de Russische autoriteiten te ondersteunen in de strijd tegen het fascisme. Zij stellen dat Rusland moet deelnemen in dit conflict, 'totdat er constitutionele orde in Oekraïne zal zijn'. De belangrijkste reden is volgens de Partij 'Het Grote Moederland' dat Oekraïne niet alleen de buurman en economische partner van Rusland is, maar ook deel uitmaakt van de Russische wereld.

Een opmerkelijke positie blijkt uit de verklaring van de Russische Communistische Arbeiderspartij (RKRP) die ook deel uitmaakt van het zogeheten 'Rotfront', een coalitie van linkse organisaties die wordt geleid door Sergej Oedaltsov. De RKRP is een afsplitsing van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (KPSS), die vasthoudt aan de traditionele stalinistische standpunten. In principe stelt de RKRP dat zij staat voor een erkenning van de solidariteit tussen de werknemers van beide landen Rusland en Oekraïne, maar onder de omstandigheden van de afwezigheid van 'het potentieel om de bevolking te beschermen tegen de fascisten kan het mogelijk zijn om gebruik maken van externe krachten, met inbegrip van de inzet van het Russische leger'. ( http://www.rotfront.su/?p=3492 )

Een soortgelijke positie wordt ingenomen door de leider van de partij 'Een rechtvaardig Rusland', Sergej Mironov, die na een bezoek aan de Krim verklaarde dat "wij (Rusland dus) verplicht zijn om in het geval van de bedreiging van het leven en de veiligheid aan iedereen die bescherming te bieden die men nodig heeft"
( http://www.spravedlivo.ru/5_57920.html ).

Dan is er nog de organisatie Links Front, een samenwerkingsverband van een aantal uiterst linkse organisaties die de situatie in Oekraïne en Rusland verklaart met een beroep op de internationale solidariteit met de positie van de arbeiders in Rusland en Oekraïne. Zij heeft daartoe ook een verklaring uitgegeven die te vinden is op http://leftfront.ru/about/pronouncement/405/ .

De verklaring stelt dat 'de corrupte staat en oligarchen verantwoordelijk zijn voor de crisis in Oekraïne en de mogelijkheid van een burgeroorlog'. Er wordt een beroep gedaan op de oorspronkelijke activisten van Maidan (dat wil zeggen degenen die de vreedzame protesten begonnen voordat de fascistische milities dit met geweld overnamen) om zich te ontdoen van de hegemonie van de burgerlijke liberalen en nationalisten, en te komen tot een eigen agenda. Deze agenda moet dan eisen bevatten als de herziening van de gevolgen van privatisering, nationalisering van de natuurlijke hulpbronnen en de banken van Oekraïne, de inzet van het sociaal-economische en politieke systeem voor de belangen van de werknemers, de uitbreiding van vakbondsrechten. De verklaring van Links Front onderstreept ook dat terwijl het regime van Janoekovitsj het radicale nationalisme opwekte om het vervolgens te gebruiken, de regering van Poetin nu de xenofobe propaganda opwekt. Maar het stelt ook dat er een alternatief is die niet een keuze betekent tussen twee clans van oligarchen die enkel kan leiden tot een catastrofe, maar de onafhankelijke revolutie.

INSUDOK

16 maart 2014