Protest in Kharkiv tegen

de machthebbers in Kiev

Op 9 maart 2017 vond er in de Oekraïense stad Kharkiv een protestdemonstratie plaats tegen het beleid van de Oekraïense autoriteiten. De demonstratie keerde zich tegen het Oekraïense parlement waardoor de demonstranten zich niet vertegenwoordigd voelen, tegen afschaffing van belangrijke feestdagen als Internationale Vrouwendag (8 maart), Dag van de Arbeid (1 mei) Dag van de Overwinning (9 mei), en de economische situatie in het land. Omdat in het huidige Oekraïne eenieder die het niet eens is met en zich keert tegen de politieke lijn van de regering in Kiev kans loopt op repressie en vervolging was het organiseren van deze demonstratie een moedige beslissing. Het is ook veelzeggend dat de nationalisten, die altijd hebben geprobeerd om in te grijpen bij dergelijke protestmanifestaties, geen actie hebben ondernomen. In tegenstelling tot de demonstratie van 7 november vorig jaar (ter herdenking van de Russische revolutie), grepen ook de wetshandhavers niet in. Tijdens de demonstratie werd een manifest verspreid, getiteld "Oproep aan de volksvertegenwoordigers van Oekraïne, de dragers van de soevereiniteit en de enige bron van macht in Oekraïne". Hier de belangrijkste gedeelten van het manifest:

Aan de Volksvertegenwoordigers van Oekraïne en de bevolking van Oekraïne - de dragers van de soevereiniteit en de enige bron van macht in Oekraïne

OPROEP

Dit is een oproep aan u als "afgevaardigden van het volk ", maar hoe velen onder u kunnen als zodanig worden beschouwd? Immers, u bent hier op het hoogste wetgevende orgaan van Oekraïne gekomen na de Maidan euforie in een sfeer van geweld, waar het gezond verstand zijn identiteit heeft verloren. Sindsdien zijn er al drie lange jaren verstreken, en op basis van uw daden hebben we het recht om te oordelen over u en uw activiteiten, die monsterlijk, destructief en beledigend zijn voor de bevolking van Oekraïne.

U heeft zich niet gehouden aan geen enkele van uw beloften, zelfs niet het uiterst ongunstige, en door een meerderheid van de mensen niet gesteunde Associatieverdrag en visumvrije regeling met de EU. U toonde zich in meerderheid (dat wil zeggen degenen die hiernaar streefden) compleet machteloos. U heeft geen einde gemaakt aan de corruptie, die alleen maar toegenomen is. Criminaliteit heeft het land in haar greep. U heeft bijgedragen aan hun criminele daden: de ineenstorting van het land en u bent dat blijven doen op bevel van de overzeese poppenspelers en de lokale oligarchen die bereid zijn om de felbegeerde macht van het volk van Oekraïne te vernietigen. U was niet bereid het bloedvergieten in de Donbas te stoppen. U zegt dat de overeenkomst van Minsk niet werkt en u doet er alles aan om te voorkomen dat die wordt uitgevoerd. U bent niet bereid om de voorwaarden van de overeenkomst te accepteren. Geen enkele! En dat weten wij. (...)

Inzake het stelen van goedgelovige mensen is uw overval geslaagd en succesvol. Tarieven en prijzen zijn flink gestegen, de inflatie liep op naar 40%, de pensioenen en salarissen over het lopende jaar zijn bevroren. En waar is de indexering? Waarom houdt u zich hier niet aan het niveau van de Europese normen? Bovendien zijn door uw inspanningen, of misschien gewoon door incompetentie en domheid, veel fabrieken stilgelegd of staan op het punt het werken in te korten tot 1-2 dagen per week. Maar de overheid rapporteert over de economische groei. Door welk vergrootglas werd dat gezien? Als je kijkt naar uw derderangs circus in het Parlement, dan zouden wij willen vragen wanneer u al genoeg kapot heeft gemaakt. (...)

Op elk van uw volgende stappen wachten de mensen met huivering: Welke gemene streken zullen de "volksvertegenwoordigers" en hun regering nog met hun volk uithalen?

U ondertekende een memorandum met de bloedzuigers van de wereld: het IMF. En daarin staat weer de hervorming van het pensioenstelsel - dat betekent het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, en onder het kapitalisme kan je ook niet anders verwachten dan de verkoop van grond. Maar luister, die is niet van u, en heb niet het lef die te verkopen. En waarvoor? Voor het verkrijgen van een lening van 1 miljard dollar waarvoor onze kleinkinderen zullen moeten betalen? In ruil daarvoor staan de tirannen van de fracties der krachtelozen klaar om de economie te schaden voor $ 3,5 miljard. Dat is winst in plaats van krediet! Is het bij u geen gekkenhuis? Wat doen de regering die u gekozen heeft, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de veiligheidsdienst, het parket? Over het ware woord dat wordt geschreven in sociale netwerken wordt geoordeeld en berecht, maar vanwege strafbare feiten worden de president en de minister-president niet eens aangehouden. Zij ondertekenden vanuit volledig onvermogen? Wat doet u dan op uw zetels, waarom eet u het brood van het volk? (...)

Het enige wat je van u zonder twijfel kunt verwachten zijn opeenvolgende gemene streken. (…)

Het was zelfs noodzakelijk om een inbreuk te maken op de Dag van de Overwinning, op de internationale dagen van 8 maart en 1 mei !! Luister, jullie vrouwenhaters en seksisten, zelfs in het oude Rome hadden slaven hun vrije dag en op Internationale Vrouwendag zouden onze vrouwen een dergelijk recht niet hebben? Geef de Oekraïense niet de schuld van je problemen met vrouwen.

En onthoudt en herinnert u, jullie afgevaardigden zitten op de ruggen van de arbeiders - ze zijn het fundament van de samenleving, zij scheppen de nationale rijkdom, en jullie zijn hun parasieten, incompetent en kwaadaardig. (…) Blijf met je vuile poten af van onze grote Dag van de Overwinning. Daarvoor betaalden wij met 27 miljoen levens van het Sovjet-volk, met inbegrip van meer dan 6 miljoen Oekraïners.(...) Het heeft geen zin om te verwijzen naar Europa – daar waren bijna alle landen in de greep van Hitler. Op 8 mei zeuren en klagen ze over de nederlaag, en wij, Oekraïners, zijn de overwinnaars! (…)

Ons advies aan jullie gedeputeerden is: gaan! Jullie zijn al niet meer in staat om nog iets goeds te doen, en luisteren naar jullie leugens heeft geen zin en het geduld raakt op om jullie spot te doorstaan. Hoe gaat het daar met u? Koffer - Station - Brussel!

"Het Verenigd Arbeidersfront"