NAVO zoekt confrontatie met Rusland

“Europa stevent af op een militaire confrontatie met Rusland”, beweert de Britse voormalige NAVO-generaal Alexander Richard Shirreff in zijn in mei 2016 verschenen boek 'War with Russia 2017', waarin hij een scenario schetst dat Rusland verder oprukt richting Oekraïne en de Baltische Staten en daarmee de confrontatie met het Westen aangaat. Uit de titel van het boek kunnen we afleiden dat dit conflict al volgend jaar kan plaatsvinden. Maar in tegenstelling tot wat Shirreff beweert is het niet Rusland dat steeds verder oprukt, maar is het de NAVO die zijn militaire macht in Oost-Europa uitbreidt tot pal aan de Russische grenzen.

Op dinsdag 17 mei 2016 werd door de nieuwe snelle interventiemacht van de NAVO, de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), begonnen met manoeuvres in Polen. Als onderdeel van de oefening 'Brilliant Jump', die zal duren tot 27 mei, trainen 1500 soldaten voor een snelle inzet in Oost-Europa. De VJTF is direct gericht tegen Rusland. Het besluit tot oprichting werd genomen in september 2014 tijdens de NAVO-top in Wales, na de pro-westerse machtsovername in Oekraïne. De VJTF behoort tot de NATO Response Force (NRF), de snelle interventiemacht van de NAVO, waarvan de troepensterkte in februari 2015 werd verdubbeld tot 30.000 soldaten. In geval van nood kan de 5000 man sterke VJTF binnen 48 uur operationeel zijn. De manoeuvres in Polen zijn slechts een van de vele NAVO-oefeningen die momenteel plaatsvinden in Oost-Europa. De manoeuvre 'Spring Storm' in Estland, die werd gehouden tot en met 20 mei, vond plaats in de buurt van de Russische grens. Volgens een persbericht van de Duitse Federale Strijdkrachten, hebben 'ongeveer 6.000 militairen uit verschillende landen', met inbegrip van 'professionele en vrijwillige Estse soldaten, dienstplichtigen en reservisten' en 'eenheden uit acht NAVO-landen en Finland' aan de oefeningen deelgenomen. Uit Duitsland nam een compagnie van de Bundeswehr deel.

Van 7 tot en met 17 juni zal een van de grootste oefeningen dit jaar in Polen worden gehouden, de zogeheten 'Anaconda' manoeuvres. Deze oefening volgt een artikel 5-scenario (NAVO artikel 5: een aanval op een lidstaat is een aanval op allen), waarin de NAVO reageert op een gefingeerde aanval op het NAVO-lid Polen. De omvang van de oefening is enorm. Volgens NAVO-functionarissen zullen er ongeveer 25.000 soldaten deelnemen aan Anaconda. Daarnaast worden er 250 pantservoertuigen ingezet van het Amerikaanse leger, waaronder meer dan 90 Abrams M1 gevechtstanks.

Rol Bundeswehr

De Bundeswehr neemt steeds meer een leidende rol op zich in deze massale NAVO-inzet tegen Rusland. Eind april 2016 bevestigde bondskanselier Angela Merkel, na een ontmoeting met de Letse premier Maris Kucinskis, dat Berlijn van plan is om Duitse troepen naar Litouwen te verplaatsen. Volgens Merkel zou de Bundeswehr het voortouw kunnen nemen bij het opbouwen van een NAVO-bataljon in Litouwen.

Naast de al genoemde manoeuvres vinden ook de volgende plaats onder auspiciën van de NAVO: 'Persistent Presence', een permanente aanwezigheid van Duitse eenheden van compagniesterkte in de Baltische staten en Polen van april tot juni; 'Baltops', een marine-oefening in de Oostzee; 'Iron Wolf', een defensieve en offensieve oefening door multinationale gevechtseenheden in Litouwen in juni; 'Sea Breeze', van 11-21 juli in de Zwarte Zee; en 'Flaming Thunder', een artillerie-oefening met behulp van scherpe munitie van 1 tot en met 12 augustus in Litouwen.

Alsof dat niet genoeg is volgen in het najaar van 2016 nog de oefening 'Detonator' in Letland, en de grootschalige oefeningen 'Silver Arrow' (ook in Letland), 'Borsuk' (Polen), en 'Iron Sword' (Litouwen), waaraan een Duitse tankcompagnie en secties van een gemotoriseerd artilleriebataljon zullen deelnemen met houwitsers. Duitsland is ook betrokken bij de militaire modernisering en herbewapening van de Baltische staten, waar de anti-Russische overheden een belangrijke rol in de NAVO-agressie tegen Moskou spelen. Zo zal de Duitse regering Litouwen voorzien van twaalf gepantserde houwitsers van de Bundeswehr. Dit werd aangekondigd door de Duitse minister van defensie, Ursula von der Leyen, als onderdeel van haar bezoek aan de Litouwse hoofdstad Vilnius op 15 april.

Baltische staten

De permanente aanwezigheid van westerse troepen in Oost-Europa, en de enorme herbewapening van de Baltische staten zijn geen routine oefeningen. De NAVO is bezig met het in praktijk brengen van oorlogsplannen die zijn militaire en geopolitieke strategen hebben uitgewerkt. In de Estse hoofdstad Tallinn werd onlangs een rapport gepresenteerd met als titel 'Closing NATO’s Baltic Gap'. De auteurs zijn de voormalige leider van de Amerikaanse troepen in Europa (SACEUR) en commandant van de NAVO-troepen tijdens de Kosovo-oorlog, Wesley Clark, de voormalige commandant van het Allied Force Command van de NAVO, Egon Ramm, de voormalige directeur van het International Centre for Defense and Security, Jüri Luik en de voormalige NAVO plaatsvervangend geallieerd opperbevelhebber voor Europa (DSACEUR), de in de inleiding al genoemde generaal Sir Richard Shirreff.

'De alliantie moet handelen met een gevoel van urgentie als het gaat om versterking van haar afschrikkingshouding in de Baltische staten, waar de NAVO het meest kwetsbaar is', stelt het rapport. Er wordt dan ook gepleit voor een 'effectieve strategie van afschrikking die niet slechts een upgrade is van de conventionele strijdkrachten in het oosten van Europa, maar ook een 'versterking' op het gebied van nucleaire wapens en cyberdefensie omvat'.

Dat deze 'effectieve strategie' gericht is tegen Rusland blijkt uit een volgende passage in het rapport: 'De NAVO moet een signaal naar Rusland geven dat in geval van agressie tegen een NAVO-bondgenoot er niet zoiets is als een beperkt conflict voor het Bondgenootschap, maar dat Rusland zal worden bestreden op alle terreinen en zonder geografische beperkingen'.

Behalve kopstukken van de NAVO sprak ook de Amerikaanse president Obama zich tegen Rusland uit. Na afloop van de top met de leiders van Noord-Europa, de Nordic summit, zei Obama op 14 mei dat de leden van de NAVO verenigd blijven in hun bezorgdheid 'over de toenemende agressieve militaire aanwezigheid en houding van Rusland in de Baltisch-Scandinavische regio'. Tijdens dezelfde persconferentie liet Obama weten dat de VS heeft gezworen om "Oekraïne te blijven steunen en de sancties tegen Rusland te zullen handhaven."

Raketafweersysteem

De Amerikaanse president deed volgens waarnemers zijn scherpe opmerkingen als reactie op waarschuwingen van Poetin eerder die dag, waarin de Russische leider zich keerde tegen oprichting van de nieuwe VS-NAVO raketbasis bij Deveselu, in Roemenië.

Amerikaanse leiders hadden eerder geprobeerd om het systeem te verdedigen door te beweren dat het wapensysteem zou zijn gericht tegen Iran en andere 'schurkenstaten'. Het werkelijke doel, een onderdeel van de voorbereiding voor een offensieve en nucleaire oorlog tegen Rusland, werd duidelijk gemaakt door de Amerikaanse plaatsvervangend minister van defensie Robert Work, die zei dat het systeem bedoeld is voor 'de centrale en noordelijke boog van de NAVO', dat wil zeggen, de Russische westelijke en arctische flanken.

Poetin reageerde daarop met de woorden "Het zijn geen verdedigingssystemen, ze maken deel uit van het Amerikaanse strategische nucleaire potentieel, dat wordt ingezet op de periferie, in Oost-Europa." In een officiële verklaring veroordeelde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken de nieuwe basis als een 'ernstige ondermijning van het INF-Verdrag', verwijzend naar het Intermediate Nuclear Forces verdrag tussen Washington en Moskou.

Poetin uitte kritiek op de NAVO-landen, die hij overigens aanduidde als 'onze partners', over de uitbreiding van hun raketinfrastructuur, ondanks de ondertekening van de nucleaire deal met Iran. "De dreiging is verdwenen, maar de oprichting van het raketafweersysteem wordt voortgezet," klaagde Poetin.

De huidige impasse tussen de NAVO en Rusland levert geopolitieke spanningen op die inmiddels het beleid van de NAVO bepalen. In officiële NAVO-doctrines werd eerder dit jaar Rusland al gedefinieerd als een 'oplevende en agressieve' macht en werd gepleit voor een kwalitatieve escalatie van de militaire houding van de NAVO richting Moskou, 'ter afschrikking'. De afgelopen maanden heeft de NAVO deze woorden omgezet in daden, door de militarisering van hele gebieden die grenzen aan Rusland, met commandoposten en grote hoeveelheden zware wapens in alle Baltische en Oost-Europese landen.

De groeiende dynamiek van de druk van de NAVO tegen Rusland blijkt uit de verdieping van de banden tussen de westerse machten en de fanatiek anti-Russische regimes in de Baltische staten, Oost-Europa en de regio van de Zwarte Zee, die met enthousiasme de transformatie van hun grondgebied in gewapende kampen aan de zijde van de NAVO omarmen.

Bas van der Plas/INSUDOK

23 mei 2016