We ontvingen bij INSUDOK een ingezonden artikel van iemand die zich afstammelinge van de Russische tsarenfamilie Romanov beschouwt en claimt dat de Oranje-Nassaus die op de Nederlandse troon zitten niets met de Romanovs te maken hebben en zelfs niet met de Oranje-Nassaus. Hier de bijdrage:

Oranje Nassau en de verwantschap

met de tsarenfamilie Romanov

Regelmatig verschijnt in de publiciteit het bericht dat Beatrix en haar zoon Willem-Alexander familie zouden zijn van de tsarenfamilie Romanov uit Rusland en ook dat zij zoveel uiterlijke gelijkenis met de Romanovfamilie zouden hebben.

Algemeen bekend in Nederland is dat de grootmoeder van Beatrix, Wilhelmina, geen kind was van koning Willem III maar meer dan waarschijnlijk een kind van de particulier secretaris van de tweede vrouw van koning Willem III, Emma von Waldeck Pyrmont. Deze particuliere secretaris genaamd De Ranitz is - wat slechts eenmaal ooit met een particulier secretaris aan het Nederlandse hof plaatsvond - na de dood van Willem III door Emma in de adelstand verheven en mocht zich sinds die tijd jonkheer noemen. Terwijl ook een voor die tijd (eind 19e eeuw) kolossaal bedrag door Emma naar De Ranitz is overgemaakt en wel Hfl 500.000. Waarna Emma alle gesprekken over de bastaarddochter Wilhelmina, haar toekomst en opvoeding, hield samen met en in aanwezigheid van De Ranitz.

Algemeen bekend in Nederland en in de 19e eeuw diverse malen genoteerd, is dat koning Willem III op circa 35-jarige leeftijd syfilis opliep. En tegen syfilis bestond in die tijd geen remedie of medicijn. Een van de gevolgen van syfilis is onvruchtbaarheid. Een ander gevolg is dat de kwaal de hersenen raakt. Toen Willem III trouwde met Emma had hij al ongeveer 25 jaar syfilis en moet toen al behoorlijk van het pad zijn geweest.
Duidelijk is dat Emma nooit gemeenschap heeft gehad met Willem III want anders was zij ook met syfilis besmet. Een gegeven dat Beatrix en haar zoon Willem-Alexander telkens fanatiek wegpoetsen. Laatstelijk met door alle Nederlanders betaalde boeken over Willem I, Willem II en Willem III. Waarbij de historicus die het boek over Willem III schreef in dat boek schijnt te hebben genoteerd dat Willem III niet leed aan syfilis. Waarmee hij alle andere documentatie ook uit de tijd van Willem III de kachel in schoof. En dat de dochter van Emma dus wel degelijk een dochter van Willem III zou zijn. Wat een aperte leugen is.

De laatst levende zoon van Willem III en koningin Sophie, kroonprins Alexander weigerde te komen naar het huwelijk van Willem III en Emma, weigerde Emma te ontmoeten en weigerde ooit Emma's dochter Wilhelmina te zien. Alexander heeft altijd en duidelijk rondverteld dat Wilhelmina geen dochter van zijn vader Willem III kon zijn. Vermoeiend is dan om overal te lezen dat Beatrix en haar zoon Willem-Alexander zoveel gelijkenis zouden vertonen met de familie Romanov. Die personen zijn geen familie van de Romanovs. En van enige fysieke gelijkenis is absoluut geen sprake.
Bovendien eist de Nederlandse opvolgingswet dat de Nederlandse koning rechtstreeks dient af te stammen van koning Willem I en aan die vereiste is vanaf Wilhelmina, door Juliana, door Beatrix en door haar zoon Willem-Alexander niet meer voldaan. Wat voor die personen geen enkel beletsel is geweest om zich koningin of koning te noemen. Hun zucht naar geld en status is duidelijk afhankelijk van hun bedrog.


De jongste telgen van 'Oranje-Nassau' bij de kroning van Willem-Alexander in 2013


Overigens hebben Emma en haar bastaarddochter Wilhelmina ten onrechte de Nederlandse troon naar zich toegetrokken. De oudste zoon van Willem III, kroonprins Willem is circa 1870 in Parijs wettig in het huwelijk getreden met Agatha barones Van Lynden. Het echtpaar Willem en Agatha heeft zeker 3 jaren samengewoond in Den Haag en daar hof gehouden. Uit dat huwelijk is een dochter geboren en die dochter kwam volgens de Salische opvolgingswet de Nederlandse troon toe. En dat die dochter waarschijnlijk zal zijn vernoemd in de testamenten van haar oudoom prins Hendrik, broer van Willem III, van haar vader kroonprins Willem, van haar oom kroonprins Alexander en van haar grootvader koning Willem III. Al die testamenten zijn door Emma verduisterd, zijn nimmer openbaar geworden en worden bewaard achter slot en grendel in het koninklijk archief. Emma liet uit het testament van kroonprins Alexander optekenen dat hij diverse zaken gelegateerd zou hebben aan haar dochter, waarna die bezittingen naar haar dochter toegeschoven werden. Alexander zou nooit iets legateren aan Emma's bastaard kind.

Op een gegeven moment is Agatha samen met haar dochter ontvoerd uit kroonprins Willems huis. Agatha is bij een oom, tevens hofdignitaris, opgesloten en de dochter is weggezet bij een ouder echtpaar in Amsterdam onder valse naam en met drie woningen in Amsterdam in eigendom. Met de bedoeling dat zij van de huurinkomsten van die woningen kon leven. Na Emma's komst in Nederland heeft Emma samen met hofdignitarissen geprobeerd de dochter van kroonprins Willem te vermoorden. Dat is mislukt. De dochter is getrouwd en heeft 7 kinderen gekregen en diverse kleinkinderen van haar leven nog. Die dochter was mijn oma.
Mijn oma kreeg van haar ouders de doopnamen Wilhelmina Helena Pauline Marie. Emma's bastaarddochter kreeg bij de geboorte de naam Paulien. Maar Emma besloot na een week, en waarschijnlijk na dringende adviezen van iemand als De Ranitz, om de namen van haar dochter te veranderen in Wilhelmina Helena Pauline Maria. Slechts 1 letter verschil met de doopnamen van mijn oma. De bedoeling moge duidelijk zijn - als mijn oma in testamenten was vernoemd, kon Emma alles stelen en toeschuiven naar haar bastaardkind.

De bewijzen van het wettige te Parijs gesloten huwelijk van kroonprins Willem met Agatha, het geboortebewijs van mijn oma en alle andere belangrijke papieren houden Beatrix en haar zoon Willem-Alexander verborgen en afgeschermd achter slot en grendel in het Koninklijk Archief. Dat om te voorkomen dat zij ontmaskerd zullen worden als tenminste oplichters bij troonopvolging. Noch daargelaten hun betwiste afkomst van koning Willem III, hun betwiste afkomst van koning Willem I, wat vereist is voor troonopvolging en hun betwiste familieband met de tsarenfamilie Romanov. Willem II was immers getrouwd met Anna Pavlovna, dochter van tsaar Paul I Romanov.

In diverse boeken en geschriften is aandacht aan deze kwesties besteed. Bijvoorbeeld in het boek Roman Hagois van Homme Eernstma - een pseudoniem voor Feyo Schelto, baron Van Heemstra die in dat boek onder meer vertelt van het leven van zijn vader Cornelis Schelto, baron van Heemstra als particulier secretaris aan het hof van Emma en haar dochter. De positie van De Ranitz was in die tijd aan het hof dus al heel anders gemaakt, want ook De Ranitz werkte in die tijd aan het hof. Maar dan wellicht als betaald gezelschap van Emma en betaalde begeleider als hun dochters opvoeding. In dat boek wordt onder meer een omschrijving gegeven van de dochter van Emma (door iedereen Wilhelmina genoemd) als dat het een vrouw is die nergens van houdt, niet van mensen, niet van planten en niet van dieren. Waarbij Cornelis Schelto, baron van Heemstra, klaarblijkelijk werd ingezet om Emma's dochter te leren eindelijk eens goed en vriendelijk om te gaan met andere mensen, waaronder personeelsleden.


De Romanov-familie in 1914


Wat de lichamelijke erfelijke eigenschappen van de Romanovfamilie betreft kan worden verwezen naar de organisaties waarin die familie zich verzameld heeft. In de tsarentijd waren die kenmerken staatsgeheim. Maar bij de geboorte van een kind ten paleize kon meteen gezien worden of het werkelijk een Romanovkind was. Die erfelijke eigenschap was syndactylie: van de voeten waren altijd tenen aan elkaar gegroeid. De Romanovfamilie kan dat bevestigen.
Diezelfde eigenschap heb ik ook en die erfelijke eigenschap is zo sterk dat hij ook is doorgegeven naar al mijn kinderen.
Op het internet zijn filmpjes te vinden van de kinderen van Willem-Alexander die met blote voeten op het strand staan voor een fotoshoot. Die kinderen hebben geen van alle syndactylie. Die kinderen zijn geen familie van de Romanovs en ook geen Oranje Nassau.

Annemarie van Blijenburgh