Inkomens in Sint Petersburg

Voor een aantal beroepen zijn er veel vacatures in Sint Petersburg. Het Comité voor Arbeidsvoorziening van het stadsbestuur van Sint Petersburg publiceert een maandelijks overzicht van de behoefte aan arbeidskrachten in de stad. Bij dit overzicht wordt ook het gemiddelde salaris per beroep vermeld. Hieronder nemen wij dat overzicht over, zoals gegeven per 1 juli 2008. Het geeft een inzicht in het gemiddeld maandinkomen in Sint Petersburg. Daarbij moet worden bedacht dat de inkomens in Moskou gemiddeld 25-30% hoger zijn, maar dat in de "provincie" het inkomen juist lager is.

De maandinkomens in onderstaande tabel zijn gegeven in roebels en omgerekend naar euro's volgens de koers van 1 juli 2008: 1 euro = 36,80 roebel.

Beroep gemiddeld maandinkomen in roebels in euro's
     
hulparbeider 11.533 313,40
chauffeur 19.823 538,70
schoonmaker 8.301 225,60
verhuizer 14.007 380,60
kok 12.448 338,30
verkoper 12.324 334,90
kelner 10.402 282,70
huismeester 9.125 248,00
ziekenverzorgster 5.536 150,45
bewaker 13.785 374,60
verpleegster 8.128 220,90
kassier 13.299 361,40
boekhouder 14.615 397,15
ingenieur 18.089 491,55
consulent 8.762 238,10
arts 11.428 310,55
kleuterleidster 6.763 183,80