De macht in Rusland

De macht in Rusland wordt uitgeoefend door de Russische staat. Het staatshoofd is Medvedev, het regeringshoofd is Poetin. Inmiddels heeft de Russische staat zich ontwikkeld tot een oligarchie. Aan het hoofd van die oligarchie staat een combinatie van Medvedev en Poetin: de heer Poetvedev. Hier exclusief een eerste foto van deze machthebber in de Russische Federatie.