Relaties tussen Rusland en Oekraïne: een nieuw tijdperk moet beginnen

Televisietoespraak van de Russische president Dimitri Medvedev op 11 augustus 2009

Een paar dagen geleden heb ik een brief gestuurd aan de president van Oekraïne. Dat was geen gewoon document zou ik willen zeggen, omdat de brief een aantal complexe en weinig flatteuse karakteristieken bevatte over de activiteiten van de hoogste politieke leiding in Oekraïne. In mijn toespraak van vandaag zou ik de redenen achter mijn stap willen uitleggen.
Er was de laatste tijd veel openbare bezorgdheid in zowel Oekraïne als Rusland over de status van onze bilaterale betrekkingen. Oekraïense politici hebben zelf toegegeven dat de verhoudingen vandaag op een extreem laag peil staan en het is moeilijk dat te ontkennen. De spanningen in de verhoudingen tussen onze landen zijn inderdaad op een ongekend niveau terechtgekomen.
Tijdens vele gelegenheden heb ik verklaard dat Rusland een voorspelbare, sterke en gemakkelijke partner wil zijn voor z'n buren, en des te meer met een land waarmee we gemeenschappelijke historische en culturele wortels delen. We zijn meer dan enkel buren, onze banden zijn die van broeders.
Nikolaj Gogol, de grote schrijver en zoon van zowel het Oekraïense als het Russische volk, zei: “Er zijn geen banden heiliger dan de banden van broederschap”. Wanneer we de 200e verjaardag van Gogol's geboorte vieren herinneren we ons maar weer eens aan deze woorden. Deze viering is nog een andere levendige illustratie van de geestelijke verwantschap van onze volkeren.
Tegen deze achtergrond vormen de moeizame, om het zwak uit te drukken, verhoudingen die onze landen ervaren een nog sterker contrast. Laten we eens kijken naar wat er werkelijk gebeurt.
De leiding in Kiev nam na de militaire aanval van het Saakasjvili-regime tegen Zuid-Ossetië een openlijk anti-Russisch standpunt in. Oekraïense wapens werden gebruikt om burgers en Russische vredestroepen te doden. Rusland blijft problemen ondervinden door een politiek die is gericht op het verhinderen van de operaties van de Zwarte Zeevloot, en dat op een dagelijkse basis en in strijd met de basisafpraken tussen onze landen. Het is treurig dat de campagne doorgaat om de Russische taal te weren uit de Oekraïense media, het onderwijs, cultuur en wetenschap. De naar buiten gerichte gladde retoriek van de Oekraïense leiding komt niet overeen met de duidelijke verdraaiing van complexe en moeilijke episodes in onze gemeenschappelijke geschiedenis, de tragische gebeurtenissen van de Grote Hongersnood in de Sovjet-Unie en een interpretatie van de Grote Patriottistische Oorlog (de Russische benaming voor de 2e wereldoorlog, insudok) als een soort confrontatie tussen twee totalitaire systemen.
Onze economische verhoudingen verkeren in een wat betere situatie en ontwikkelen zich, maar we zijn er nog niet in geslaagd hun volledige potentieel te exploiteren. Hier is weer een probleem dat Russische bedrijven vaak openlijke tegenstand ondervinden van de Oekraïense autoriteiten. Met voorbijgaan van Rusland doen de politieke leiders van Oekraïne zaken met de Europese Unie over de levering van gas -Russisch gas- en ondertekenen een document dat volledig in tegenspraak is met de Russisch-Oekraïense overeenkomst die in januari van dit jaar bereikt werd.
Maar ongeacht welke complexen of illusies de activiteiten van individuele Oekraïense officials ook motiveren zullen we altijd onze broederlijke banden met het Oekraïense volk achten en zullen streven naar versteviging van onze humanitaire samenwerking. Het is met dit doel in gedachten dat wij van plan zijn om afdelingen van het Russisch Wetenschaps- en Cultuurcentrum te openen in verschillende Oekraïense steden en zullen alles doen om de Oekraïners die in ons land leven ts steunen in hun pogingen hun nationale cultuur te ontwikkelen.
Het recente herderlijke bezoek van patriarch Kiril aan Oekraïne was ook een gebeurtenis van grote betekenis. Ik had een ontmoeting met de patriarch na zijn bezoek en hij deelde zijn indrukken en sprak veel hartelijke woorden. Wij zijn allebei dezelfde mening toegedaan dat de twee broedervolkeren niet gescheiden kunnen worden omdat zij een gemeenschappelijke historische en spirituele erfenis delen.
Ik heb er vertrouwen in dat onze relaties met het Oekraïense volk alle problemen zullen overwinnen. Zij kunnen niet worden vernietigd door de zelfzuchtige belangen van politici, grillige veranderingen in de globale situatie of de fouten van individuele leiders, en erger nog, kunnen niet worden losgetornd door holle frasen en pseudo-historisch onderzoek.
Ik ben er zeker van dat een nieuw tijdperk zal aanbreken. Desondanks heb ik in de huidige situatie het besluit genomen om af te zien van het sturen van een Russische ambassadeur naar Oekraïne. De nieuwe ambassadeur zal zijn werkzaamheden op een later tijds tip beginnen en het noemen van een exacte datum zal afhangen van de positieve dynamiek in de bilaterale betrekkingen.
Er kan geen twijfel over bestaan dat de veelzijdige banden tussen Rusland en Oekraïne zich op een fundamenteel ander niveau zullen voortzetten, die van een strategisch deelgenootschap, en dat moment zal niet lang op zich laten wachten. Ik hoop dat de nieuwe leiding in Oekraïne gereed zal zijn voor de doorbraak. Wij van onze kant zullen ons best doen om dit te laten gebeuren.

@Nederlandse vertaling INSUDOK