Russische Staat wil werkloosheidsuitkeringen in 2010 niet indexeren

Werkloos in Rusland

Met een toename van het aantal werklozen in de Russische Federatie als gevolg van de economische crisis staan ook de werkloosheidsuitkeringen onder druk. Uitkeringen zijn niet hoog. De maximumgrens voor uitkeringen aan werklozen zal in 2010 in Rusland 4900 roebel (114 euro) blijven en de minimumuitkering 850 roebel per maand. Dat zei de vice-minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling Maxim Topilin in een reactie op de eisen van de vakbonden voor verhoging van de uitkeringen.

door Bas van der Plas/INSUDOK

De Federatie van Onafhankelijke Vakbonden (FNPR) is van mening dat de houding ten aanzien van de werklozen in Rusland schandalig is: om op een minimum van 850 roebel (ongeveer 20 euro) per maand te leven is onmogelijk. Maar ook de verschuiving van de zorg voor werklozen van de federale begroting naar de regionale valt niet in goede aarde: zo is bijvoorbeeld in Moskou voor sociale activiteiten van werklozen tot 10 duizend roebel per persoon te besteden. In St. Petersburg veel minder. In de meeste regio's van de Russische Federatie wordt er weinig voor de werklozen gedaan, temeer nu de centrale overheid in Moskou besloten heeft de regio's niet meer te compenseren.

schijntje van een uitkering

De Russische Unie van industriëlen en ondernemers staat achter het standpunt van de vakbonden. Het voornaamste probleem is volgens hen dat na de afschaffing van de werkloosheidsverzekering de uitkeringen niet langer een reële compensatie opleveren voor de verloren inkomsten. In het beste geval compenseert de uitkering voor 18-25% van het gemiddelde loon in Rusland. In feite worden de werklozen nu gedompeld in armoede. Dat betekent bijvoorbeeld dat velen de woonlasten en andere elementaire kosten van levensonderhoud niet meer op kunnen brengen. Maar officiële onderzoeken worden er over dit onderwerp niet uitgevoerd. Uit informele onderzoeken, bijvoorbeeld in Sint-Petersburg, blijkt dat een deel van de werklozen zich niet eens laat registreren bij het arbeidsbureau om het 'schijntje van een uitkering' te ontvangen, maar zij leven van het geld dat wordt verdiend of ontvangen door andere gezinsleden, met inbegrip van gepensioneerden. Een ander deel van de werklozen probeert in leven te blijven door het uitvoeren van allerlei klussen.

optimisten

Groter wordt ook het aandeel van degenen die in deze tijd van crisis bereid zijn om te leven met schulden. Bijvoorbeeld, velen die vandaag in loondienst werken krijgen hun salaris op een bankrekening gestort die is gekoppeld aan een bankpas met een debetsaldo. Bij dreiging van ontslag wordt er een groot bedrag van de rekening opgenomen in de vorm van een lening. En wie erin slaagt om leningen te krijgen bij verschillende banken, heeft na het ontslag nog even financiële ruimte, maar de incasso wordt het probleem voor de banken ...
Mensen gedragen zich zo, omdat zij menen dat de crisis een tijdelijk verschijnsel is. Dit blijkt uit de studie, die onlangs gedaan werd door de verzekeringsmaatschappij Rosgosstrach. Er werd vastgesteld dat in de grote Russische steden, waaronder Sint-Petersburg en Moskou, te veel burgers in 2009 bereid waren om financiële moeilijkheden te doorstaan in de hoop op het krijgen van betere tijden in 2010 en het verbeteren van hun werksituatie en inkomen. Het aandeel van de optimisten is groot - 54% van alle respondenten.

concessie

Onder druk van de vakbonden heeft de regering slechts één concessie gedaan: in 2010 zal naar verwachting een wetsvoorstel worden aangenomen waarin staat dat aan werklozen dezelfde status wordt verleend aan degenen die werkten in het particuliere bedrijfsleven als aan mensen die al in het bezit waren van een sociale arbeidsovereenkomst in de overheidssector. Totnutoe is een dergelijke wet steeds verworpen. De tekst van de bestaande wet zal in elk geval moeten worden aangepast, want de recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof verklaarde dat verschil tussen personeel bij "particulieren" en bij de overheid discriminerend is en dus onwettig. Het Ministerie van Financiën van Rusland is van mening dat daardoor de lasten op de begroting en de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen zullen toenemen.
De vakbonden op hun beurt zijn van mening dat de arbeidswetgeving van Rusland ontstond onder geheel andere economische omstandigheden, zodat de bepalingen ervan thans achter de werkelijkheid aanlopen. En de Russische arbeidswetgeving zal meer in overeenstemming moeten worden gebracht met de internationale wetten op dit terrein. In het Westen hebben de werklozen veel meer rechten dan in Rusland, aldus de vakbonden.