Geen vlaggen met kruizen in Rusland

Het Russische Ministerie van Justitie heeft op maandag 21 september 2009 een supplement gepubliceerd van de landelijke lijst van verboden extremistisch materiaal. In dat supplement is ook het begrip 'vlag met een kruis' opgenomen.
Een besluit over een verbod van 'vlag met kruis' werd al in december 2008 genomen door de rechtbank in het district Ordzjonikidze in de stad Oefa. Maar nu het verbod op een vlag met kruis formeel is opgenomen in de lijst van het Ministerie van Justitie betekent dit dat de vlaggen van veel landen, waaronder alle Scandinavische landen, maar ook van ondermeer Griekenland, Georgië en Zwitserland in Rusland verboden zullen zijn. Het besluit over het verbieden van een kruis op een vlag is ook met verbazing vernomen door het oppercommando van de Russische marine. Schepen en gebouwen van de marine hebben al tijdens de regering van tsaar Peter de Grote in het begin van de 18e eeuw het recht gekregen een vlag met het Andreaskruis te voeren.
Volgens de vigerende Russische wetgeving is schending van het verbod op extremistisch materiaal, zoals aangegeven in de landelijke lijst van het Ministerie van Justitie, een overtreding die, begaan door een burger, kan worden bestraft met 15 dagen administratief arrest en wanneer een organisatie in overtreding is dan beloopt de straf 100.000 roebel (ongeveer 2300 euro) en de opschorting van de activiteiten van de organisatie voor een periode van 90 dagen. De verboden extremistische materialen worden in beslag genomen!

De Andreasvlag van de Russische marine... ook bedreigd door het vlagverbod?