Wie is wie in Sint-Petersburg

Na het vertrek op 21 september 2011 van de impopulaire Petersburgse gouverneur VALENTINA MATVIENKO naar de post van voorzitter van de Federatieraad in Moskou werd GEORGIJ POLTAVTSJENKO door het Kremlin benoemd tot nieuwe gouverneur van de stad Sint-Petersburg. Het aantreden van Poltavtsjenko had ook nogal wat gevolgen voor het kader van het Petersburgse stadsbestuur. Hier een overzicht van de nieuwe en oude gezichten in het Smolny-instituut, de zetel van het stadsbestuur.

Tot vice-gouverneur en hoofd van de administratie van de gouverneur werd benoemd: IGOR DIVINSKIJ, daarvoor plaatsvervangend hoofd van de administratie van de gouverneur. Hij is de opvolger van MIKHAIL OSEJEVSKIJ, die overging naar het Ministerie van Economie waar hij zich bezighoudt met kleine bedrijven;

Vice-gouverneur op economisch gebied werd SERGEJ VJAZALOV, die in september 2011 al op deze post werd benoemd en nu ook een deel van de taken van Osejevskij overneemt.

Vice-gouverneur op het gebied van sociale en demografische politiek bleef LJOEDMILA KOSTKINA. Zij heeft zich echter voor de verkiezingen van 4 december 2011 laten registreren als kandidaat-afgevaardigde van 'Een Rusland'.

Tot vice-gouverneur op het gebied van stadshuishouding en -inrichting werd SERGEJ KOZYREV benoemd, tot dan vice-gouverneur van Leningrad oblast. Hij volgt ALEKSEJ SERGEJEV op.

Tot vice-gouverneur van juridische vraagstukken werd herbenoemd VALERIJ TICHONOV.

Vice-gouverneur op het gebied van wetenschap, cultuur en onderwijs werd VASILIJ KICHEDZJI. Hij volgt ALLA MANILOVA op, die rector werd van de Theateracademie.

In het Perscomité gaf ALEKSANDR KORENNIKOV zijn functie op als voorzitter. Als opvolger werd benoemd zijn plaatsvervanger SERGEJ SEREZLEJEV.

In het Comité voor Lichamelijke Opvoeding en Sport werd JOERIJ AVDEJEV tot voorzitter benoemd. De vroegere voorzitter van het Comité, VJATSJESLAV TSJAZOV, werd hoofd van de administratie van het Primorskij-district in Sint-Petersburg. En ANDREJ KOETEPOV, die tot dan hoofd van de administratie van het Primorskij-district was, vertrok met ontslag.

In het Comité voor Huisvesting werd JOERIJ OSIPOV ontslagen als voorzitter. In zijn plaats kwam VALERIJ SCHIDJAN.

Voorzitter van het Comité voor Cultuur was ANTON GOEBANKOV. Hij heeft nog geen officiële opvolger, maar de functie wordt waargenomen door ANNA KOECHEROVA.

De voorzitter van het Comité voor Staatstoezicht en Bescherming van Monumenten (KGIOP) VERA DEMENTEVA werd vervangen door ALEKSANDR MAKAROV.

Het hoofd van het Petrograd-district KONSTANTIN ZJELOEDKOV werd vervangen door JOERIJ GLADOENOV.